Vodilni partner LAS Vipavska dolina je Razvojna agencija ROD Ajdovščina


LAS VIPAVSKA DOLINA za območje občin Ajdovščina in Vipava je bila ustanovljena 22.12.2015 za programsko obdobje EU 2014-2020 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev. Partnerji LAS oziroma člani LAS so fizične in pravne osebe. V LAS se je s pristopno izjavo vključilo 84 članov iz vrst javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na prvi ustanovni skupščini so člani LAS izmed svojih članov izbrali in potrdili za vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014 – 2020 Razvojno agencijo ROD Ajdovščina. LAS Vipavska dolina ni samostojna pravna oseba, temveč deluje kot pogodbeno ustanovljeno partnerstvo. Sedež LAS je na sedežu Razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki kot vodilni partner opravlja za LAS vse administrativne in strokovne naloge ter naloge finančnega organa LAS.
info@las-vipavskadolina.si, rod-lasvd@poslovna.posta.si, www.las-vipavskadolina.si, 05 365 36 04 in 05 365 36 07


  • prp_logo
  • esrr
  • logo-ajd-big
  • Vipava_logo2
  • part_rod
»Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner LAS Vipavska dolina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina«