Prva stran2019-10-14T09:28:14+00:00

Novice

Javni pozivi

Javni poziv za ocenjevalno komisijo

24/02/2017|Drugi, Javni pozivi|

Predmet javnega poziva Namen javnega poziva je vzpostaviti nabor strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in [...]

Javni poziv za operacije EKSRP

24/02/2017|Javni pozivi, Sklad EKSRP, Zaključeni|

Predmet javnega poziva Predmet   javnega   poziva   je   izbor   operacij sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP),   katerih   rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS  Vipavska dolina v  letu [...]

Razpis volitev v organe LAS Vipavska dolina

14/12/2015|Drugi, Javni pozivi|

Obveščamo vas, da je Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavila Razpis volitev v organe LAS Vipavska dolina. Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina in Občine Vipava je Razvojna agencija ROD Ajdovščina pooblaščena, da pripravi dokument [...]

LAS VIPAVSKA DOLINA za območje občin Ajdovščina in Vipava je bila ustanovljen 22.12.2015 za programsko obdobje EU 2014-2020 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev. Partnerji LAS oziroma člani LAS so fizične in pravne osebe. V LAS se je s pristopno izjavo vključilo 84 članov iz vrst javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na prvi ustanovni skupščini so člani LAS izmed svojih članov izbrali in potrdili za vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014 – 2020 Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina. LAS Vipavska dolina ni samostojna pravna oseba, temveč deluje kot pogodbeno ustanovljeno partnerstvo. Sedež LAS je na sedežu Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki kot vodilni partner opravlja za LAS vse administrativne in strokovne naloge ter naloge finančnega organa LAS.

VODILNI PARTNER LAS VIPAVSKA DOLINA REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD