2017 december

JAVNO POVABILO/NATEČAJ ZA IZBOR FOTOGRAFIJ

4.12.2017
|
Komentarji izklopljeni
|
novice

 

JAVNO POVABILO/NATEČAJ  ZA IZBOR FOTOGRAFIJ »KOLEDAR LAS VIPAVSKA DOLINA 2018«

PREDMET JAVNEGA POVABILA je izbor dvanajstih barvnih (12) fotografij
za namen uporabe na Koledarju LAS Vipavska dolina 2018.

NAROČNIK: Lokalna akcijska skupina (LAS) Vipavska dolina, zanjo vodilni partner LAS: Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

POGOJI

Sodelujejo lahko osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ne glede na starost in spol. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z maksimalno tremi barvnimi digitalnimi fotografijami, ki jih mora v roku dostaviti skupaj z […]