3. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR MANJŠIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

LAS Vipavska dolina v petek, 10. 1. 2020 objavlja 3. JAVNI POZIV za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / LEADER.
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Ajdovščina in Vipava v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Predmet javnega poziva Dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju LAS Vipavska dolina.
Razpisana sredstva Višina razpisanih sredstev znaša 50.000,00 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v operacijah / stopnja pomoči 85 %
Najnižja vrednost upravičenih stroškov 3.000,00 EUR
Najvišja vrednost upravičenih stroškov 5.000,00 EUR
Maksimalni datum zaključka operacij 30. 9. 2022
Maksimalno število operacij, v katerih lahko sodelujejo  potencialni upravičenci bodisi kot prijavitelji oz. partnerji 2
Informacije o pozivu Vodilni partner LAS Vipavska dolina:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

E-mail: info@las-vipavskadolina.si

Kontaktne osebe: Suzana Žvokelj Ferjančič (05 365 36 08), Melita Mavrič (05 365 36 09), Meta Bratina (05 365 36 04).

Rok za oddajo vlog in način prijave Ovojnica s prijavo mora prispeti v sprejemno pisarno Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina najkasneje do 27. 3. 2020 do 15.00 ure.

Prijavitelji lahko ovojnico s prijavo tudi pošljejo po pošti. Za zadnji sprejemljiv datum poštnega žiga velja 27. 3. 2020.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

By |2020-01-21T11:46:19+00:0010/01/2020|Aktualni, Javni pozivi, Sklad EKSRP|0 Comments