Javni pozivi

Javni poziv za ocenjevalno komisijo

24.02.2017
|
Komentarji izklopljeni
|
javni_pozivi

Predmet javnega poziva
Namen javnega poziva je vzpostaviti nabor strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov, bo Upravni odbor LAS Vipavska dolina potrdil pet članov in dva nadomestna člana Ocenjevalne komisije, za 1-letno mandatno obdobje.

Naloge Ocenjevalne komisije
Delo ocenjevalne komisije obsega:

– aktivno sodelovanje na sejah Ocenjevalne komisije

– priprava seznama predlogov operacij/projektov za sofinanciranje:

– preverjanje popolnosti vlog in ustreznosti predlaganih operacij,

– ocenjevanje […]

Javni poziv za operacije EKSRP

24.02.2017
|
Komentarji izklopljeni
|
javni_pozivi

Predmet javnega poziva
Predmet   javnega   poziva   je   izbor   operacij sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP),   katerih   rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS  Vipavska dolina v  letu 2017 in  sofinanciranje  njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v […]

Razpis volitev v organe LAS Vipavska dolina

14.12.2015
|
Komentarji izklopljeni
|
glava_pozivi_splosna

Obveščamo vas, da je Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavila Razpis volitev v organe LAS Vipavska dolina.
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina in Občine Vipava je Razvojna agencija ROD Ajdovščina pooblaščena, da pripravi dokument »Strategija lokalnega razvoja za območje LAS Vipavska dolina« ter izvede vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina. Skladno s tem Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavlja Razpis volitev v organe LAS Vipavska dolina.

V prilogi vam pošiljamo:
– besedilo razpisa,
– predlog Pravilnika o volitvah v organe LAS Vipavska dolina,
– baze podatkov […]

POVABILO K PREDLOŽITVI PREDLOGOV OPERACIJ

4.11.2015
|
Komentarji izklopljeni
|
glava_pozivi_splosna

Razvojna agencija ROD Ajdovščina, po sklepu občin Ajdovščina in Vipava, v procesu vzpostavljanja LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (v nadaljevanju: LAS), vabi vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v programski del Strategije lokalnega razvoja LAS.

Uravnotežen lokalni razvoj temelji na razvojnih zmogljivostih območja in aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje, odločanje in izvajanje. EU takšen razvoj po pristopu »od spodaj navzgor« spodbuja preko ukrepa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, v nadaljevanju CLLD, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da […]