Novice

VABILO na posvet CLLD

17.04.2018
|
Komentarji izklopljeni
|
novice

Državi svet RS skupaj z DRSP pripravlja posvet »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«, ki bo 23. 4. 2018 ob 10. Uri v prostorih državnega sveta.. V prilogi je vabilo, ki ga je Državni svet v petek že razposlal na različne naslove (občine, razvojen agencije, poslanci, svetniki, ministrstva).

Za udeležbo na posvetu je potrebna prijava na elektronski naslov meta.stembal@ds-rs.si. Navodila za prijavo so opisana v vabilu na zadnji strani. Prosim, da vabilo posredujete tudi vašim članom LAS, saj bo dobrodošla udele […]

JAVNO POVABILO/NATEČAJ ZA IZBOR FOTOGRAFIJ

4.12.2017
|
Komentarji izklopljeni
|
novice

 

JAVNO POVABILO/NATEČAJ  ZA IZBOR FOTOGRAFIJ »KOLEDAR LAS VIPAVSKA DOLINA 2018«

PREDMET JAVNEGA POVABILA je izbor dvanajstih barvnih (12) fotografij
za namen uporabe na Koledarju LAS Vipavska dolina 2018.

NAROČNIK: Lokalna akcijska skupina (LAS) Vipavska dolina, zanjo vodilni partner LAS: Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

POGOJI

Sodelujejo lahko osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ne glede na starost in spol. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z maksimalno tremi barvnimi digitalnimi fotografijami, ki jih mora v roku dostaviti skupaj z […]

Zaključen 1. javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz sredstev EKSRP

4.08.2017
|
Komentarji izklopljeni
|
novice

Na 1. javni poziv, ki je bil odprt do 25. 4. 2017, je bilo prejetih 7 predlogov operacij. Vsi prijavitelji operacij so bili pozvani k dopolnitvam. 5 prijaviteljev je dopolnitve pripravilo pravočasno in pravilno, zato se je 5 vlog uvrstilo v ocenjevanje na podlagi specifičnih meril.

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje v okviru 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (1. javni poziv LAS), je znašala  87.031,50 EUR […]

OBVESTILO – PODALJŠANJE roka za oddajo prijav

31.03.2017
|
Komentarji izklopljeni
|
novice

Ajdovščina, 31.3.2017

Upravni odbor LAS Vipavska dolina je POTRDIL predlog spremembe roka za oddajo predlogov operacij na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina v letu 2017 ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer se rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje podaljša na torek, 25.4.2017. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge nadomesti z novim datumom. Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in […]

1 2 3 4 5 6 7 Next page ›