O LAS Vipavska dolina

oa+ov

Območje Zgornje Vipavske doline je zaokrožena geografska celota z vidika zgodovinskih, kulturnih in geografskih dejavnikov. Območje zaznamujejo  številne skupne značilnosti. Povezano je tudi zgodovinsko in politično. Upravno je območje LAS Vipavska dolina zaokrožena teritorialna enota razdeljena med dve občini (šifra, ime občine) – 001, Ajdovščina in 136, Vipava, ki spadata pod pristojnosti Upravne enote Ajdovščina.

Prebivalce območja tako družijo skupne zgodovinske izkušnje, ki funkcionalno zaokrožujejo območje s skupno identiteto. Prav tako pa so za celotno območje značilni podobni razvojni potenciali.