Člani skupščine LAS Vipavska dolina

Lokalno akcijsko skupino Vipavska dolina je s podpisom Pogodbe o ustanovitvi ustanovilo 84 članov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.

Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Vipavska dolina

Člani LAS Vipavska dolina

V kolikor želite  postati partner Lokalne akcijske skupine Vipavske doline v programskem obdobju 2014–2020, vas prosimo, da izpolnite priloženo
Pristopno izjavo.