Strategija lokalnega razvoja

Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina 2014-2020 (kratica: SLR) je ključni strateški dokument, pripravljena je bila v sodelovanju s prebivalstvom in temelji na izkušnjah izvajanja programa LEADER v obdobju 2007-2013.

LAS Vipavska dolina je oddala Strategijo lokalnega razvoja na javni poziv za pridobitev pravice do sredstev CLLD, 23.06.2016.

Strategija je živ dokument, njeno izvajanje bomo sprotno spremljali, ugotavljali napredek in jo po potrebi tudi dopolnjevali.

SLR je dostopna TUKAJ.

CILJI IN PRIORITETE LAS Vipavska dolina.