Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina

Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina je pripravila Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. Strategija je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic, prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov. Dokument je bil na Koordinacijski odbor CLLD poslan 23. junija 2016.

24. oktobra 2016 smo prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je bila potrjena Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina in Strategija lokalnega razvoja.

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS VIPAVSKA DOLINA