Vabilo na srečanje z delavnico, na kateri bodo predstavljene oblike formalnega povezovanja kmetovalcev, 5. 12. 2019

Spoštovani kmetovalci; pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina, ki tržite svoje pridelke v embalaži Vipavska dolina Sočna. Vse leto.

Vljudno vabljeni na srečanje z delavnico, na kateri bodo predstavljene oblike formalnega povezovanja kmetovalcev in možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev v te namene.

Srečanje s predstavitvami bo potekalo v četrtek, 5. decembra 2019
v veliki sejni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina,
Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina,
od 16:00 do 18:00 ure.

Vsebina delavnice:

  • Uvodna pozdrava s strani direktorice Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina; Brigite Habjan Štolfa in s strani vodje oddelka za gospodarstvo in razvoj Občine Ajdovščina Janez Furlana
  • Kratka predstavitev tržne znamke Vipavska dolina in umestitve embalaže »Vipavska dolina Sočna. Vse leto.« v sistem znamčenja; Suzana Ž. Ferjančič, RRA ROD Ajdovščina
  • Kratka predstavitev nacionalne sheme IZBRANA KAKOVOST za sadje in predelane izdelke iz sadja; Suzana Ž. Ferjančič, RRA ROD Ajdovščina
  • Predstavitev možnosti sofinanciranja ustanavljanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020; Uroš Zgonec, Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Predstavitev primera dobre prakse: predstavitev delovanja Skupine proizvajalcev ekološkega sadja in znamke BIO S KMETIJ; Jože Ocepek

Predstavitvam bo sledila razprava, ki bo priložnost za izmenjavo mnenj in predstavitev novih razvojnih idej in pobud.

Formalnemu delu bo sledilo druženje s pogostitvijo z dobrotami lokalnih ponudnikov.

Število mest je zaradi prostora omejeno, zato je zaželena predhodna prijava na tel. št.: 05 365 36 04.

Predstavitev in delavnico organizira Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina v sklopu dogodkov ob 20. obletnici delovanja.

Lepo povabljeni!