Predmet javnega poziva Predmet   javnega   poziva   je   izbor   operacij sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP),   katerih   rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS  Vipavska dolina v  letu 2017 in  sofinanciranje  njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju:   MKGP) v okviru EKSRP.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje Okvirna  višina  razpisanih sredstev za  sofinanciranje iz  sklada EKSRP znaša 87.031,50 evrov.

 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 85 % (20 % je iz naslova proračuna Republike Slovenije).

Vrsta javnega poziva Zaprt
Objava     in     rok     za     vložitev

predlogov operacij za sofinanciranje

Javni poziv je objavljen 24.02.2017 .

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Vipavska dolina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner LAS), Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina do 10.04.2017  25.4.2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na zgoraj naveden naslov do 10.04.2017 25.4.2017 do 13.00 ure. 

Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz sklada EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije.
Informacije o javnem pozivu Vsebinska vprašanja po elektronski pošti: info@las-vipavskadolina.si

Informacije po telefonu: 05 365 36 04 ali 05 365 36 07, vsak delavnik od 9.00 do 11.00  in od 13.00 do 15.00 ure.

 

Zadnja vprašanja bodo možna do 03.04.2017 18.4.2017.

Odgovori bodo objavljeni na spletni strani v dokumentu: »Vprašanja in odgovori«.

 

Razpisna dokumentacija 01_1. Javni poziv za izbor operacij_sklad EKSRP_LAS VIPAVSKA DOLINA

!!!SPREMEMBA 31.3.2017!!! Sprememba 1. Javnega poziva za izbor operacij_sklad EKSRP_LAS VIPAVSKA DOLINA

02_VLOGA_PRIJAVNI OBRAZEC_LAS VIPAVSKA DOLINA

03_Finančni_načrt_EKSRP_LAS VIPAVSKA DOLINA

04_Oprema_ovojnice_LAS VIPAVSKA DOLINA

05_Pogodba o sodelovanju pri operaciji_EKSRP_LAS VIPAVSKA DOLINA

06_Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

07_Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemejo podporo iz PRP

08_Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

09_Navodila_za_upravicene_stroske_CLLD

Vprašanja in odgovori Zadnja posodobitev dokumenta: 11. 4. 2017

!!!NOVO!!!_Dopis – Izvajanje 64. člena Uredbe CLLD  – ponudbe, stroški dela, 21. 3. 2017

 

 

 

By |2018-07-08T14:28:40+00:0024/02/2017|Javni pozivi, Sklad EKSRP, Zaključeni|Komentarji so izklopljeni za Javni poziv za operacije EKSRP